Plannen herontwikkeling Ringersfabriek naderen realisatiefase

Sinds het begin van vorig jaar wordt nauw samengewerkt tussen de vier partners die een rol spelen in de herontwikkeling van de Ringersfabriek: Dobla, BPD, BOEi en de gemeente. De plannen krijgen steeds meer vorm en duidelijke stappen naar realisering…

Lees meer