ALKMAAR – Twee nieuwe investeerders, in duurzame energie en in hotellerie, willen meedoen met de herbestemming van Ringers. Zij hebben vertrouwen in de plannen om aan de Noorderkade een toeristische hotspot te maken in een gerestaureerde chocoladefabriek. De plannen bestaan uit culinaire ’belevingen’ met chocola, patisserie, wijn, likeuren en ander lekkers, een patisserie-academie en veel horeca, waar bezoekers vanaf 2018 speels en educatief kunnen ervaren wat er zo mooi is aan het maken van lekkere dingen. Beide investeerders participeerden eerder in de herontwikkeling van De Hallen in Amsterdam.


Vondel Hotels
Voor de investering in een hotel in de oude Ringersfabriek staat Vondel Hotels uit Amsterdam in de startblokken. Deze hotelketen exploiteert onder meer Hotel De Hallen in de gerestaureerde tramremise in de Amsterdamse Kinkerbuurt. De Alkmaarse vestiging van Vondel Hotels gaat Hotel Ringers heten.

Achterberg Horeca&Sales, het bedrijf dat tijdens de presentatie in juli nog werd onthuld als de partij voor de combinatie hotel/ hotelbar/ liquor experience, heeft de ambities met de likeuren experience flink opgeschroefd, wat alle aandacht vraagt. Daarom heeft deze ondernemer gevraagd of de initiatiefnemers op zoek wilden gaan naar een andere partij voor de exploitatie van Hotel Ringers.

Unica voor duurzame energie
Landelijk installatiebedrijf Unica is de tweede nieuwe investeerder in de herbestemming van de Ringers Chocoladefabriek. Unica is een groot en kapitaalkrachtig familiebedrijf met het hart op de juiste plek voor duurzaamheid (net als Dobla).

Unica Ecopower exploiteert een warmte-koudeopslag voor bodemenergie in De Hallen, waarin het ook zelf geïnvesteerd heeft.

Temperatuur is bij de bereiding en het bewaren van chocola belangrijk. Door het investeren in innovatieve technieken wil Unica Ecopower zoveel mogelijk duurzame energie leveren. Het gaat zowel om stroom, ruimteverwarming en koeling in een gerestaureerde Ringersfabriek met zonnepanelen en bodemenergie.

Onderzocht wordt of er technisch en economisch gezien nieuwe innovatieve combinaties gemaakt kunnen worden van bodemenergie met enerzijds koudeopslag van koud water uit het Noordhollandsch Kanaal en anderzijds met de restwarmte van de Alkmaarse Huisvuilcentrale (HVC). Door het exclusieve recht om gedurende 25 jaar tegen acceptabele tarieven alle energie aan de huurders in de Ringersfabriek te leveren, verdienen zij de investeringen terug.

Unica mikt vooral op bodemenergie voor niet te warme en niet te koude dagen in het jaar (dat zijn verreweg de meeste). Voor de warmere en koudere dagen willen de initiatiefnemers dan een turbo-koppeling met het restwarmtenet van de HVC, dat de piekvoorziening wordt voor de basislevering met warmtepompen. Bodembronnen leveren extra koeling in de zomer. Koud water uit het Noordhollandsch Kanaal kan daar nog aan bijdragen.

De initiatiefnemers van Open Ringers zijn enthousiast over deze nieuwe partij, omdat Unica aan allerlei hoge eisen over de designkwaliteit van installaties en leidingen tegemoet wil komen. Ventilatiekanalen, kabels en leidingen in het zicht dragen in belangrijke mate bij aan de beleving van delicatesse experiences (zie Starbucks Seattle). Daarom heeft het voor de initiatiefnemers niet de voorkeur dat huurders het zelf moeten aanleggen en daarop gaan bezuinigen. Design en duurzame energie worden geïntegreerd tot een industriële installatie.

Investeringslasten gedrukt
De verhuurder kan dankzij deze investeerder een casco+ huur rekenen voor ruimte incl. installatietechniek, zonder hiervoor alle investeringen te hoeven doen. Dit drukt de investeringslasten voor de vastgoedeigenaar en de financiële haalbaarheid van het Ringersplan komt daarmee weer een stapje dichterbij.Financiering herbestemming voor 90% rond 
Dankzij de alsmaar groeiende groep van bedrijven die willen investeren in de business case van initiatiefnemer Arthur Dontje voor het mekka in smaakbeleving, kan de herbestemming van de Ringers Chocoladefabriek voor maximaal 90% gedekt worden uit de huurinkomsten.

Er is volgens de initiatiefnemers nog een tekort van 1,75 miljoen, waarvoor nu fondsen en subsidies gevonden moeten worden. Maar elke euro die de beoogd verhuurder BOEi (non-profit erfgoedontwikkelaar voor fabrieken, kerken, kloosters en boerderijen, onderdeel Rabo Vastgoedgroep) moet betalen voor de verwerving van de Ringersfabriek, vergroot het bestaande tekort met dat bedrag. De initiatiefnemers zijn er echter van overtuigd dat hiervoor een oplossing wordt gevonden.

foto onder: de wegbereiders voor de innovatieve techniek met duurzame energie in de Ringersfabriek. V.l.n.r. Mats Idema (student Vrije Universiteit Amsterdam, bachelor studie Science, Business & Innovation), Henk Wessels (Unica commercieel manager Noordwest), Cees Groot (adviseur duurzaamheid namens gemeente Alkmaar), Mark Bakker (KEI Advies namens Dobla), René Hogeveen (HVC Ontwikkelaar Warmte), Robert Crabbendam (HVC Manager Business Line Warmtelevering)