Dobla, het chocoladebedrijf uit Heerhugowaard dat een Chocolate Experience wil beginnen in de voormalige Ringers Chocoladefabriek in het centrum van Alkmaar, heeft de afgelopen maanden genoeg partners gevonden voor een aantrekkelijke publieksattractie rondom food en taste. Samen kunnen zij de hele voormalige fabriek in gerestaureerde staat huren van de huidige eigenaar, of van een nieuwe eigenaar die de restauratie van de oude chocoladefabriek ter hand wil nemen.

Dat bleek donderdag 9 juli 2015 tijdens de presentatie van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen. Daarmee is voor Dobla aan een belangrijke voorwaarde voldaan om door te gaan met dit project.Chocola en meer lekkers
Dobla vult alle bedrijvigheid rond chocola in, en wil het hoofdkantoor en innovatiecentrum in 2018 verhuizen naar een gerestaureerde Ringersfabriek. De geplande chocolate experience kan in Ringers worden omringd met andere experiences op het gebied van wijn, likeur, koffie, zuivel, brood en de ambachtelijke patisserie zoals suikerwerken, ijs en banket. Er is ook ruimte voor kantoren, een hotel, conferentiecentrum en culinair opleidingsinsituut.


Op de foto: Projectdirecteur Jeroen Galle van Rabo Vastgoed (eigenaar van de Ringersfabriek), de Alkmaarse wethouder Victor Kloos (rechts) en presentator Tarik Yousif (midden).
Fotograaf Rob Verhagen.

Financieel tekort lijkt op te lossen
Dobla, de gemeente Alkmaar en BOEi, een non-profit organisatie, die zich inzet voor restauratie en herbestemmen van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed in Nederland, onderzochten de afgelopen maanden de haalbaarheid van de restauratie en herbestemming van de voormalige chocoladefabriek. De onderzoekers voorzien een financieel tekort als dit gebeurt, maar dat probleem lijkt op te lossen.

De onrendabele top bedraagt in het gunstigste ontwikkelingsscenario 10% van de investeringskosten van 17 miljoen euro. In scenario’s waarbij er verhuurbare vierkante meters worden ingeleverd, bijvoorbeeld voor een extra passage op de begane grond, of indien de eigenaar er bij verkoop aan de ontwikkelaar meer voor wil hebben dan een symbolisch bedrag, loopt de onrendabele top op.

BOEi wil restaureren
Het streven is dat BOEi het pand verwerft en restaureert en vervolgens verhuurt aan gegadigden. BOEi heeft ook na dit haalbaarheidsonderzoek nog steeds interesse in de aankoop en houdt de beste papieren (POM-status, professionele organisatie voor monumentenbehoud) om fondsen, donaties of subsidies te vinden voor een tekort van deze omvang: bijvoorbeeld via Bankgiroloterij, Nationaal Restauratiefonds en/of de provincie.

Met deze aanwijzing door het ministerie van OCW, kan BOEi makkelijker subsidie aanvragen voor monumenten. Bovendien is er dankzij de POM-status voorrang bij de subsidietoekenning in geval van overvraag.

Conclusies
Duidelijk is geworden dat Dobla voor een herbestemming van het potentiële monument voldoende gegadigden heeft gevonden waarmee een aansprekend “delicatesse concept” kan worden neergezet. Er zullen in nauwe samenspraak met Rabo Vastgoed-divisie BPD, de eigenaar van het pand, verschillende vervolgstappen gezet moeten worden.

Daarbij wordt ook gekeken naar de opbrengstpotentie van de complete BPD-locatie, waar de oude Ringersfabriek slechts deel van uitmaakt. Ook wordt alvast gezocht naar subsidiemogelijkheden. In het najaar is dan pas duidelijk of het plan echt haalbaar is.

Meer informatie over het plan is te vinden op  www.fb.com/OpenRingers