De ambities van Arthur Dontje, bestuursvoorzitter van Dobla, om een internationaal hoogstaande patisserie-opleiding te starten, kunnen worden gerealiseerd door de complete verhuizing in 2018 van Culinair Centrum Beverwijk naar Ringers. Dit landelijk vermaarde particuliere culinaire opleidingscentrum biedt koks- en patisserieopleidingen op hoog niveau, en kijkt uit naar de samenwerking met het innovatiecentrum van Dobla bij de ontwikkeling van een nieuwe mastercourse patisserie. Boven het opleidingsinsituut kan kantoorruimte komen, waarvoor Triple IT, een grote Alkmaarse ICT-onderneming zich heeft gemeld.

Er zijn oriënterende besprekingen geweest tussen Arthur Dontje en de eigenaren van het Culinair Centrum Beverwijk. Ook heeft Dobla een bezoek gebracht aan het instituut.

Arthur Dontje is enorm onder de indruk van het hoge niveau van de opleidingen die in Beverwijk worden gegeven, zowel koks- als patisserieopleidingen. Ook werd ons duidelijk dat de leerlingen uit heel Nederland komen: inmiddels meer deelnemers van beneden de rivieren dan daarboven. De Ringers Chocoladefabriek bevindt zich in Alkmaar op dezelfde loopafstand van het NS-station als het culinair centrum in Beverwijk (700m). Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid voor de meeste leerlingen van het CCB.

Het Culinair Centrum Beverwijk en Dobla blijken een gedeelde passie en ambitie te hebben om de cuisine en de patisserie in Nederland naar het hoogste niveau te brengen. Indien het lukt om dit concept rond food&taste in Ringers te realiseren, dan zijn de eigenaren van het Culinair Centrum Beverwijk -onder de juiste voorwaarden- geïnteresseerd om eind 2018 het hele centrum te verplaatsen naar Alkmaar, zowel alle koks- als patisserieopleidingen. Besluiten hierover zijn echter nog niet genomen. Voor een opleidingsinstituut is 800 m2 gereserveerd in de oude Ringers Chocoladefabriek.

Wij benadrukken dat alles in een oriënterend stadium verkeert. Dobla is niet de eigenaar  van de Ringers Chocoladefabriek en wil dat ook niet worden. Dobla wil er na de restauratie van Ringers huren en zoekt momenteel de juiste buren bij de nieuwe huisvesting met een Chocolate Experience.

Het is daarom niet aan Dobla om huurcontracten te sluiten met andere deelnemers. Dit moet een vastgoedpartij doen die de ambitie heeft om de Ringersfabriek te restaureren en te exploiteren. Hiervoor is BOEi, nationale maatschappij voor behoud, ontwikkeling en exploitatie van Industrieel erfgoed in beeld. BOEi is echter nog geen eigenaar ervan.

Een huurcontract is daarom op dit moment nog niet gesloten, en Culinair Centrum Beverwijk oriënteert zich ook op andere toekomstscenario’s, omdat er rond de ontwikkelingen met Ringers nog de nodige onzekerheden hangen.

De eigenaren van Dobla en CCB hebben ideeën besproken om kortdurende intensieve mastercourses op te zetten voor excellente patissiers en chocolatiers die tot de internationale top van de patisserie behoren, of hiertoe willen gaan behoren. Met hulp van Dobla zou CCB hiervoor wereldvermaarde patissiers kunnen aantrekken uit het buitenland als gastdocent. Dobla is bereid hiervoor studiebeurzen voor deze mastercourses te verstrekken aan toptalenten.

In Vietnam heeft Dobla al een Pastry Academy opgezet waar master chefs van de beste restaurants uit heel Azië hun skills verfijnen. In Heerhugowaard vervult het Innovation Centre van Dobla die rol nu gedeeltelijk.